Spolek Rožmberské růže – PWR, vznikl v roce 2018.

Spolek Rožmberské růže – PWR (SRR-PWR) je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem na poznání a propagaci historie knížecího rodu Rožmberků na území České republiky i v zahraničí, ochrana a propagace nemovitých památek, přírody a krajiny spojených s rodem.

Volně navazující na tradici rytířského bratrstva založeném Petrem Vokem z Rožmberka.

Jsme společností, která chce spojovat. Vyznáváme křesťanské a monarchistické myšlenky.

Memento Mori

Cogita Aeternitatis

Návrat k tradici a historickému odkazu – zrušení zákona č. 61/1918 Sb