Rožmberské bratrstvo lebky bylo založeno českým šlechticem Petrem Vokem z Rožmberka koncem 16. století.

  V posledních letech života měl Petr Vok při sobě neustále miniaturní lebku s nápisem Memento mori a podobný dárek věnoval i svým dobrým přátelům, které zapisoval do zvláštního seznamu, jako kdyby patřili k nějakému bratrstvu.

  Pan Petr Vok skutečně nějaké to bratrstvo založil. Jeho základní heslo znělo: „Cogita aeternitatis!“ Ano, povzbudivá myšlenka: „Rozjímej o věčnosti!“ a Memento mori „Pamatuj na smrt“.

  To heslo nechal vyrýt na zlatých medailonech, které pak rozdal členům bratrstva a sám jej také nosil. Kromě toho rozdal roku 1579 svým přátelům „prsténky proti padoucí nemoci a proti božci.“ (Tedy proti epilepsii a proti psotníku.)

  Členové řádu nosili na hrudi odznak v podobě zlaté lidské lebky s lunetou, vážící osmdukátů (tedy 27gramů). Autorem byl zlatník Herzig van Bein. Řádová hesla vybral Petr Vok z Rožmberka, a to Memento Mori (lat., česky „Pamatuj na smrt“) a Cogita Aeternitatem (lat., česky „Rozjímej o věčnosti“).Tato hesla naplňovala vlastní podstatu a účel řádu, tedy neustále pamatovat na to, že život netrvá věčně.

  Prvním velmistrem se stal sám zakladatel bratrstva. Smrtí Petra Voka roku 1611 vymřel rod Rožmberků, nicméně samotný řád nezanikl.

  Podle dědického ustanovení převzal rodinný majetek a stanul v čele bratrstva Jan Jiří ze Švamberka, a to až do své smrti roku 1617, kdy velmistrovský post převzal Švamberkův syn Petr ze Švamberka. Petr ze Švamberka se ale účastnil aktivněstavovského povstání proti císaři (stál v čele direktoria). Ač zemřel 24. května1620, byl posmrtně odsouzen ke ztrátě cti a konfiskaci majetku ve prospěch císaře. Tím historie bratrstva končí. Ani Schwarzenbergové ani Buquoyové bratrstvo neobnovují.

  Dodnes se nenalezl žádný dokument který by umožnil přesně rekonstruovat řady členů nebo tradice bratrstva.

  Několik stop se však dochovalo.

  Útržkovitě se však objevují doposud dochované archiválie a vědecké studie, které členy řádu potvrzují. Můžeme se domnívat, že členem řádu byl například Kristián I. Anhaltský, Jan Zrinský ze Serynu ,Václav Vratislav z Mitrovic, nebo Karel starší ze Žerotína. (V roce 1588 vznikl pozoruhodný záznam do deníku Smila Osovského společně podepsaný Petrem Vokem i Karlem ze Žerotína a doprovázený latinskými citáty i vpiskami psaný tajným písmem. Podle něhož tito tři aristokraté ustavili jakési bratrstvo zasvěcenců. O Petru Vokovi se zde píše jako o panu contra spem

  Naprostou jistotu v otázce členství však můžeme mít u Smila Osovského nebo u Martina Fruweina z Podolí, což je podloženo listem z památníku (štambuchu) Jana Jiřího ze Švamberka, sestávajícího z erbu Martina Fruweina a hesla „Pomni na smrt“, tedy řádového hesla Memento Mori s datací roku 1609.

  Obnova bratrstva přichází koncem roku 2018.